ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกเทป รายการ “เรื่องเล่าจาวเกษตรลำพูน”

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกเทป รายการ “เรื่องเล่าจาวเกษตรลำพูน” ดำเนินการโดยนายอัศวิน ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ในประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน การบริหารจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร และเน้นย้ำประเด็น “หยุดเผาในพื้นที่เกษตร” เพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน