ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระดับพนักงานแจงนับ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระดับพนักงานแจงนับ อำเภอเมืองลำพูน จัดโดยสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน นำโดยนายภาคิน วานิชดี สถิติจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานแจงนับ ที่ประกอบไปด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) รวมถึงอาสาสมัครเกษตรประเภทอื่นภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความรู้และเทคนิควิธีในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเกษรอำเภอเมืองลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน