ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่อำเภอทุ่งหัวช้าง