ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเพื่อหารือสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดลำไยในฤดู ปีการผลิต 2566