ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เปิดการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด กลุ่มจังหวัดลำพูน