ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) 1 และ 2