ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมออนไลน์อบรมการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช#