ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำทีมสื่อลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด วสช. กลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ในการเลี้ยงผึ้งในสวนลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง โดยมีนางนันทริยา สุวรรณล้อม เกษตรอำเภอป่าซาง ร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง