ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง (งบลงทุน)