ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่