ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2567