ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ครั้งที่ 1/2567 แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคเหนือ