ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการเร่งรัดติดตาม การบริหารจัดการเศษวัสดุที่มีในพื้นที่และมาตรการลดจุด Hotspot ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร