ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนหารือเจ้าหน้าที่องค์การวินร็อคอินเตอร์เนชั่นแนลอินสติติวท์ฟอร์อากริเคาะเชอร์รองลดีเวลลอปเม้นท์ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตภาคการเกษตร”🌳🥭