ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่อำเภอแม่ทา