ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ อ.ป่าซาง อ.เมืองลำพูน คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2567