ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day ลำไย อ.เวียงหนองล่อง และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร