ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับการตรวจติดตามประเมินผล ภายใต้โครงการต้นกล้าสานฝัน ปันรัก…สู่ลูกหลาน จากกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร