ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ประกอบการจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเร่งรัด ติดตาม การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร