ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน