ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day ลำไย อ.บ้านโฮ่ง และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร