ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567