ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 56 ปี