ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ณ บ้านใหม่ หมู่ 6 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง