ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วม Kick off โครงการลำพูนสตรอง และการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อเป็นต้นแบบด้านสุขภาพของจังหวัดลำพูน