ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อนพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาและกัญชง