ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว”