ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการตรวจราชการประจำเดือน เมษายน 2567 โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง)