ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และถวายเป็นพุทธบูชา