ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -​ 16.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวั​ดลำพูน​ มอบหมาย​ให้​นางสาวประหยัด​ มะ​โน​พะ​เส้า​ หัวหน้า​กลุ่มยุทธ​ศ​า​สตร์และ​สารสนเทศ​ ซึ่งเป็นคณะทำงาานขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน เข้าร่วม​การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ​การบริหาร​จัดการ​ของจังหวัด สู่รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด ณ.ห้องประชุม​หริภุญชัย​ ศาลากลาง​จังหวั​ดลำพูน

Leave a Reply