ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4/2567