ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการใช้แหนแดงทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต