ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ️ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567✨️