ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วม ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ การคัดเลือดการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน และการส่งเสริม gap เชิงรุก ณ ห้องส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน