ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติ พ.ศ. 2568 – 2570 ณ โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่