ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ติดตามเยี่ยมแปลงผัก โครงการพัชรธรรม ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ออกติดตามและส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนบ้านวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และประชาชนทั่วไป ตามโครงการพัชรธรรม เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณ ลุ่มน้ำกวง ตามแนวพระราชดำริ (ในเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาะ นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังไฮผู้จัดการแปลง ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการซึ่งสำเร็จไปเกือบทั้งหมดแล้ว

Leave a Reply