ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานจังหวัดลำพูน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายนิกร ทุนกาศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสร้มและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพผุน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรม เยี่ยมจุดรวบรวมผลผลิตลำไย ณ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรแบะสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ผู้จัดการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมถึงพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ

Leave a Reply