ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมเกษตรจังหวัด/หัวหน้าส่วนระดับเขต พร้อมเปิดห้องถ่ายทอดสดออนไลน์

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ มีเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่เขต 6 ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุม พร้อมนี้มีพิธีเปิดห้องถ่ายทอดสดออนไลน์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยชุดตรวจ ATK และรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด