ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 /2563 แนวใหม่ หลีกปัญหา Covid – 19

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวชี้แจงการจัดงาน”โครงการคลินิดเกษตรเคลื่อนที่” ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูนและหน่วยงานภาคี ในการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง โดยปรับเลี่ยนรูปแบบการให้บริการด้วยวิธีให้เกษตรกรที่มารับบริการอยู่ในที่ตั้ง ส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี แบ่งเป็นทีมๆละ 3 หน่วยงาน จะเดินทางเวียนมาพบเกษตรกรและให้บริหารเกษตรกรในที่ตั้ง รวม 5 จุด โดยมีเทศบาลตำบลหนองล่อง เป็นจุดศูนย์กลาง มีหน่วยงานปศุสัตว์ ประจำจุดให้บริการในจุดนี้ ส่วนราชการให้บริการเวียนตามจุดที่กำหนด ดังนี้
จุดที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์บ้ารวังสะแกงใต้ จุดที่ 2 ศาลาบ้านแพะใต้ จุดที่ 3 ศาลาแปดเหลี่ยมบ้านหนองล่อง จุดที่ 4 ศาลาตลาดบ้านต้นผึ้ง และจุดที่ 5 วัดสันติวนาราม มีหน่วยงานฯมาร่วมให้บริการรวม 19 หน่วยงาน มีเกษตรกรมารับบริการ 266 ราย ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สาธรณสุข จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบลหนองล่องมาบริการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ก่อนออกปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ อีกด้วย

Leave a Reply