ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตรโพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา และผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมี ผอ.แสวง ทาวดี กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการเรียนการสอน และองค์ความรู้ของวิทยาลัย เป็นศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรอื่นที่ราคาตก โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุน มีรายได้แท้จริง เลี้ยง 4 เดือนขายได้ โดยสนับสนุนเงินกู้ ผ่าน ธกส. ล้านละ 100 บาท ส่งเสริม ให้นักเรียนจัดตั้งกลุ่มพร้อมให้การสนุบสนุนให้เลี้ยงโค เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ให้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เลี้ยงสัตว์ เพื่อรับการสนับสนุนต่อไป

กษจ.ลำพูนและทีมงาน

Leave a Reply