ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนจัดใหญ่ Field Day 65 เสริมความรู้ สู้งานเกษตรยุคใหม่🧑‍🌾

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลศรีบัวบาน หมู่ 3 บ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลศรีบัวบาน วิทยาลัยเกษตรแม่ทา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมและนำนิทรรศการมาแสดงในงาน มีสถานีเรียนรู้จำนวน 4 สถานี อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดรนเพื่อการเกษตร ระบบน้ำ เป็นต้น มีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 120 ราย