ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2566″

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ภายในงาน มีการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกอื่นๆ ร่วมให้ บริการแก่ประชาชนและเกษตรกร รวมถึงการออกร้านค้าของบริษัทคูโบต้า บริษัทนินจาแดง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 120 คน