ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานเมืองเกษตรลำพูน

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 11.45 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ตรวจสถานที่และความพร้อมในการประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการเขตที่ 15 โดยมีกำหนดในวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน