ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มพืชและทีมงาน สำรวจพื้นที่เตรียมจัดงานคลินิกเกษตร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง สำรวจพื้นที่ในการเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้า่นโฮ่ง