ข่าวประชาสัมพันธ์

คูโบต้าร่วมมือ…. เกษตรกรร่วมใจ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีมอบรถแทรคเตอร์คูโบต้า โดยสยามคูโบต้าและคูโบต้าแทรคเตอร์ลำพูนมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลแม่ทา เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่ทา