ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน