ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมกิจกรรมวันนักข่าว ( 5 มีนาคม 2565 )

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมวันนักข่าว ( 5 มีนาคม 2565 ) โดยชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูนประกอบพิธีทำบุญ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ นักข่าว และสื่อมวลชนของจังหวัดลำพูนที่ล่วงลับ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์ มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธี จากนั้นสมาชิกชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำกวง ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร