ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมพิธีมอบถังน้ำและปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำช่วยภัยแล้ง

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีมอบถังน้ำและปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 150 ถัง ไปยังหมู่บ้านประสบภัยแล้ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับผู้บริจาคสิ่งของ มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ร่วมมอบกล่องบรรจุสิ่งของอุปโภคและเก้าอี้สุขาพลาสติกให้แก่ผุ้พิการและผู้ยากไร้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน