ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนหนุนเกษตรอินทรีย์ แหนแดง น้ำหมัก ชีวภัณฑ์ พร้อมบริการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอ บ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการประชาชนในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนอำเภอบ้านธิ และเยี่ยมชมนิทรรศการ/กิจกรรมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานที่เข้าร่วม ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิจัดนิทรรศการและกิจกรรม การเพาะเลี้ยงและการนำแหนแดงไปใช้ประโยชน์ การแจกแม่พันธุ์แหนแดง การแจกชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช การให้ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน และแจกน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานภายใต้มาตรการควบคมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด