ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเกษตรอำเภอเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของแปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ในประเด็นการผลการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน และการดำเนินการกิจกรรมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป